Ładowanie ikony

Automatyczne rozwiązania

do obróbki den sitowych / wymienników ciepła

Obróbka den sitowych

Automatyzacja procesów produkcji wymienników ciepła / obróbka den sitowych jest jednym z kluczowych sektorów opracowanych przez RMA Sp. z o.o. W ciągu ostatnich kilku lat zaprojektowaliśmy i opracowaliśmy wiele nowych technologii, które przyczyniły się do zwiększenia wydajności, a także jakości wytwarzanych produktów.

Najważniejsze procesy w obróbce den sitowych rur, takie jak automatyczne przezbrojenie linii, zastosowanie systemów wizyjnych, trymowanie rozpęczania rur, a także rury do spawania orbitalnego rur – mogą być łatwo zautomatyzowane przez roboty przemysłowe i nasze doświadczenie.

Automatyczne narzędzia do obróbki den sitowych / wymienników ciepła

System automatycznego rozpęczania rur [AES 40]

Narzędzie do automatycznego rozpęczania (AES-40).

Głównym celem narzędzia do automatycznego rozpęczania rur  zamontowanego na robocie jest uzyskanie możliwie najmniejszego odstępu między rurą a dnem sitowym (arkuszem rury).

Proces wykonywany jest „rurka po rurce”, poprzez następujące kroki:

• Lokalne sterowanie odległością narzędzia od powierzchni odniesienia
• Włożenie ekspandera do wnętrza rurki
• Kształtowanie rurki
• Wycofanie narzędzia

System automatycznego trymowania rur [ATS-40]

Zautomatyzowane trymowanie króćców pakietów rur. Celem narzędzia jest precyzyjne przycinanie króccow rur, zapewnienie wymagane odległości końca rury a powierzchnią odniesienia (arkusza rury / dna sitowego). W celu usprawnienia, proces został zautomatyzowany, co odbywa się w następujący sposób:

• Lokalizowanie rur
• Wyznaczanie lokalnego obszaru bazowego
• Rurka pomiarowa wystaje poza płaszczyznę odniesienia
• Centrowanie narzędzia względem osi obrabianej rury
• Przycinanie końca rury do określonej wysokości
• Weryfikacja procesu przycinania

Spawanie orbitalne pakietów z wykorzystaniem zaawansowanego systemu wizyjnego

Zautomatyzowany proces orbitalnego spawania pakietu rur do den sitowych (arkusza rur). W pełni zautomatyzowany proces jest jednym z ostatnich etapów produkcji doskonałej jakości pakietów wymienników ciepła. Całość procesu jest kontrolowana przez bardzo dokładny system odnajdywania ścieżek, który kontroluje i monitoruje parametry spawania. Wdrożenie automatyzacji tego procesu pomogła poprawić jakość jak również zapewnić wysokoą wydajność procesu.

Proces spawania orbitalnego wymienników przebiega w następujący sposób:

• Znalezienie pozycji rury

• Pomiar lokalnej powierzchni arkusza probówki

• Spawanie TIG lub laserowe

System automatycznej wymiany elektrody [AES]

Narzędzie do automatycznej wymiany elektrody (AEC)

Zautomatyzowany system wymiany elektrody w łatwy sposób umożliwia w bezinwazyjny sposób na usunięcie zużytej elektrody, nałożenie nowej, a także dzięki zastosowanemu systemowi wizyjnemu sprawdzić poprawność jej umieszczenia. Dzięki automatyzacji procesu wymiany elektrody możemy bez zbędnych przeszkód kontynuować proces spawania, jak również mieć pewność, że zamontowana elektroda jest w prawidłowy sposób umieszczona w uchwycie spawalniczym.

Etapy procesu:

  • Wszystkie operacje wykonywane są na jednej platformie napędzanej 6-osiowym robotem przemysłowym

  • W pełni zautomatyzowana i wygodne gniazdo produkcyjne

  • Automatyczne przełączanie narzędzi

  • Dokładny system odnajdywania ścieżek, który kontroluje i monitoruje parametry spawania

Formularz kontaktowy

NIP: 589-193-64-43 Kapitał Zakładowy: 50.000 PLN Sąd Rejonowy w Gdańsku KRS: 0000304949