fbpx

Czy roboty zabiorą nam pracę?

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Polska od dawna zmierza ku zachodnim standardom w kwestii rozwoju technologicznego przemysłu. Wśród głównych trendów znajduje się niewątpliwie automatyzacja przemysłu i jego robotyzacja. Poznajmy zalety tego typu rozwiązań.

Chcą dogonić zachodnie gospodarki Polacy powinni skupić się na rozwoju technologicznym. Roboty przemysłowe są tego rozwoju nieodłącznym elementem, a inwestycje w ten sektor przynoszą sporo korzyści. W ostatnich latach powstało wiele obaw dotyczących roli człowieka w zmechanizowanym Świecie metalowych urządzeń. Przeciwnicy argumentują, że tego typu zabiegi mają na celu zastąpienie człowieka z rynku pracy, a najbardziej radykalni uważają, że roboty staną na czele globalnej zagłady.

Żadna z powyższych wizja nie znalazła odzwierciedlenia w rzeczywistości. Wręcz przeciwnie – robotyzacja przyczyniła się w głównej mierze do wzrostu gospodarczego, a co za tym idzie do wzrostu stopy życia mieszkańców, w których dynamicznie rozwijany jest sektor tego typu rozwiązań.

Oczywistym jest, że na wspólne PKB oraz ogólny wskaźnik rozwoju gospodarczego państwa wpływ mają prywatni przedsiębiorcy, którzy działają w dziedzinach przemysłowych. Poniekąd więc na ich barkach spoczywa wkład w robotyzację kraju. Nie wszyscy jednak podchodzą do robotów optymistycznie, bojąc się ich kosztów oraz ceny ich utrzymania. Okazuje się, że zalety automatyzacji w przemyśle mogą być znacznie bardziej liczne niż jej wady.

Jakość produkowanych dóbr

Roboty działają mechanicznie, powtarzalnie i… zawsze tak samo. Dzięki temu producenci różnego rodzaju dóbr mogą być pewni, że odsetek produktów nienadających się do użytku będzie coraz mniejszy, a w niektórych przypadkach równy zeru. Wszelkie drobne elementy naszego produktu zostaną odwzorowane z cieszącą oko dokładnością. Poskutkuje to idealnymi kopiami naszych produktów, z których każdy będzie wyprodukowany dokładnie, tak samo, bez odstępstw od ustalonej przez nas reguły.

Szybkość produkcji i większa ilość produkowanych dóbr

Automatyzacja produkcji bezpośrednio przyczynia się do szybszego wykonywania pewnych działań, a co za tym idzie – z większą ilością produkowanych dóbr. Nie da się ukryć, ze roboty stosowane w przemyśle działają szybciej i sprawniej niż ludzie. Niesamowita oszczędność czasu, a także monumentalny wzrost liczby tworzonych produktów wpłynie nie tylko na oszczędność pieniędzy po stronie przedsiębiorcy, ale również na zarabianie większej ilości pieniędzy. W takim układzie strach o koszty robotyzacji może zostać zniwelowany i zastąpiony optymistycznymi nadziejami na przyszłość.

Bezpieczeństwo pracowników

Powierzając robotom zadania trudne do wykonania i niebezpieczne dla zdrowia i życia naszych pracowników, inwestujemy w… człowieka. Argument ten znajduje swoje potwierdzenie wszędzie tam, gdzie robotnicy zmuszeni są do pracy w warunkach trudnych i zagrażających życiu ( a więc w miejscach, gdzie odnotowuje się obecność szkodliwych hałasów, oparów czy temperatury). Łatwo zauważyć tu, że roboty nie tylko nie działają na niekorzyść pracowników (jak uważają przeciwnicy robotyzacji), ale również – i może przede wszystkim – są zapewnieniem ich bezpieczeństwa.

Podsumowanie

Te trzy korzyści robotyzacji przemysłu wymienione wyżej stanowią jedynie wierzchołek góry lodowej. Istnieje wiele badań przeprowadzonych przez godne zaufania organizacje (takie jak na przykład IBnGR), z których wynika, że przedsiębiorstwa, które zdecydowały się na wdrożenie automatyzacji produkcji, cieszą się wzrostem zarówno finansowym jak i jakościowym. Polsce jeszcze wiele brakuje, by dogonić dynamiczne gospodarki państw zachodnich. Możemy postarać się jednak o zbliżenie się do lokat, jakie obecnie zajmują Czechy czy Węgry..

Przejdź do strony głównej: