KLAUZULA INFORMACYJNA - MONITORING

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest RMA sp. z o.o. z/s w Gdyni [ul. Chwaszczyńska 133 A, 81-571 Gdynia], zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 304949 (dalej jako „Administrator”); dane kontaktowe Administratora: e-mail: administrator.danych@myrma.eu / telefon 58 350 65 50.

  2. Administrator nie powołał inspektora ochrony danych osobowych.

  3. Monitoring stosowany jest w celu ochrony mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa na terenie monitorowanym. Podstawą prawną jego stosowania jest prawnie uzasadniony interes Administratora, stanowiący przesłankę legalizującą przetwarzanie danych osobowych, wskazaną w art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

  4. Nagranie z monitoringu, w uzasadnionych przypadkach może zostać przekazane organom administracji publicznej, sądom lub Policji. Dostęp do nagrania może mieć również firma ochroniarska, współpracująca z Administratorem. Administrator będzie przechowywał nagranie przez okres 1 miesiąca.

  5. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

  6. Więcej informacji dotyczących sposobu przetwarzania danych osobowych przez Administratora oraz przysługujących Państwu praw jest dostępnych na stronie internetowej Administratora: http://www.myrma.eu/polityka-prywatnosci/.