Automatyzacja procesów dla firm

Rozwiązania dla automatyzacji procesów

W ciągu ostatnich 20 lat technologia diametralnie zmieniła charakter produkcji. W dawnych czasach produkcja i wytwarzanie były wykonywane ręcznie przez ludzi. Obecnie, gdy komputery i technologia przeniknęły do każdego aspektu naszego życia, automatyzacja stała się elementem przewagi konkurencyjnej między firmami produkcyjnymi na świecie.

Automatyzacja pozwoliła firmą na masową produkcję produktów przy wyjątkowych prędkościach, powtarzalnością i niezrównaną jakością. Automatyzacja stała się czynnikiem decydującym o tym, czy firma pozostanie konkurencyjna w branży produkcyjnej.

W RMA uważamy, że zautomatyzowane procesy nie są tylko wizją przyszłością, ale nowoczesny regulatorem popytu na rynku.

 

Przykłady procesów

Spawanie

Automatyzacja i robotyzacja procesów spawania

Automatyzacja I robotyzacja spawania wykorzystuje rozwiązania zwiększające nie tylko prędkość, jakość procesu ale również redukuje liczbę błędów w produkcji. Integracja robota przemysłowego jest łatwym i korzystnym krokiem na przód ku ulepszeniu linii produkcyjnych.

Czytaj więcej >>

Rozwiązania dla automotive

Rozwiązania dla automotive

Producenci samochodów i producenci części samochodowych to jedni z czołowych użytkowników robotów w przemyśle wytwórczym.

Dzięki coraz łatwiejszemu programowaniu i wdrożeniu na linię stają się one coraz powszechniejsze, jednak każda z integracji zmaga się z licznymi wyzwaniami pod względem jakości, niezawodności i elastyczności. Doświadczony partner w zakresie integracji jest kluczowym czynnikiem, który powinien być uzwględniony przez producentów chcących wdrożyć w swoim biznesie robotów przemysłowych.

Czytaj więcej >>

Linie produkcyjne

Zautomatyzowane linie produkcyjne

Zautomatyzowana linia produkcyjna składa się z szeregu stacji roboczych połączonych systemem transferu i elektrycznym systemem sterowania. Każda stacja wykonuje określoną operację, a produkt jest przetwarzany krok po kroku, gdy porusza się wzdłuż linii we wcześniej zdefiniowanej sekwencji produkcyjnej.

Czytaj więcej >>

Rozwiązania dla obróbki den sitowych

Automatyzacja procesów produkcji wymienników ciepła / obróbki den sitowych.

Automatyzacja procesów produkcji wymienników ciepła jest jednym z kluczowych sektorów opracowanych przez RMA Sp. z o.o. W ciągu ostatnich kilku lat zaprojektowaliśmy i opracowaliśmy wiele nowych technologii, które przyczyniły się do zwiększenia wydajności, a także jakości wytwarzanych produktów.

Najważniejsze procesy w obróbce den sitowych rur, takie jak automatyczne przezbrojenie linii, zastosowanie systemów wizyjnych, trymowaniei rozpęczaniarur, a także rury do spawania orbitalnego rur – mogą być łatwo zautomatyzowane przez roboty przemysłowe i nasze doświadczenie.

Czytaj więcej >>

Zalety automatyzacji

  • Redukcja czasów produkcji

  • Wzrost dokładności i powtarzalności

  • Mniej "ludzkich" błędów

  • Mniejsze koszty zatrudnienia

  • Zwiększenie bezpieczeństwa

  • Większy wolumen produkcji

Formularz kontaktowy

NIP: 589-193-64-43 Kapitał Zakładowy: 50.000 PLN Sąd Rejonowy w Gdańsku KRS: 0000304949