Automatyczne rozwiązania
obróbka i spawanie den sitowych
Kontakt >

AUTOMATYCZNE ROZWIĄZANIA DO OBRÓBKI DEN SITOWYCH

Automatyzacja procesów produkcji wymienników ciepła / obróbka den sitowych jest jednym z kluczowych sektorów opracowanych przez RMA Sp. z o.o. W ciągu ostatnich kilku lat zaprojektowaliśmy i opracowaliśmy wiele nowych technologii, które przyczyniły się do zwiększenia wydajności, a także jakości wytwarzanych produktów.

Najważniejsze procesy w obróbce den sitowych rur, takie jak automatyczne przezbrojenie linii, zastosowanie systemów wizyjnych, trymowanie rozpęczania rur, a także rury do spawania orbitalnego rur – mogą być łatwo zautomatyzowane przez roboty przemysłowe i nasze doświadczenie.

Share on facebook
Facebook 0
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn 0

DO AUTOMATYZACJI PRODUKCJI DEN SITOWYCH

SYSTEM AUTOMATYCZNEGO TRYMOWANIA RUR [ATS-40]

Celem narzędzia jest precyzyjne przycinanie króćców rur, zapewnienie wymagane odległości końca rury a powierzchnią odniesienia (arkusza rury / dna sitowego). 

 

W celu usprawnienia, proces został zautomatyzowany, co odbywa się w następujący sposób:

 

• Lokalizowanie rur
• Wyznaczanie lokalnego obszaru bazowego
• Rurka pomiarowa wystaje poza płaszczyznę odniesienia
• Centrowanie narzędzia względem osi obrabianej rury
• Przycinanie końca rury do określonej wysokości
• Weryfikacja procesu przycinania

Slide 1 Heading
Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor
Click Here
Slide 1 Heading
Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor
Click Here
Slide 1 Heading
Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor
Click Here
Slide 1 Heading
Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor
Click Here
Slide 1 Heading
Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor
Click Here

SYSTEM AUTOMATYCZNEGO ROZPĘCZANIA RUR [AES 40]

Narzędzie do automatycznego rozpęczania (AES-40).

Głównym celem narzędzia do automatycznego rozpęczania rur  zamontowanego na robocie jest uzyskanie możliwie najmniejszego odstępu między rurą a dnem sitowym (arkuszem rury).

 

Proces wykonywany jest „rurka po rurce”, poprzez następujące kroki:

 

• Lokalne sterowanie odległością narzędzia od powierzchni odniesienia
• Włożenie ekspandera do wnętrza rurki
• Kształtowanie rurki
• Wycofanie narzędzia

Slide 1 Heading
Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor
Click Here
Slide 1 Heading
Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor
Click Here
Slide 1 Heading
Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor
Click Here
Slide 1 Heading
Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor
Click Here

SPAWANIE ORBITALNE PAKIETÓW Z WYKORZYSTANIEM ZAAWANSOWANEGO SYSTEMU WIZYJNEGO

W pełni zautomatyzowany proces jest jednym z ostatnich etapów produkcji doskonałej jakości pakietów wymienników ciepła. Całość procesu jest kontrolowana przez bardzo dokładny system odnajdywania ścieżek, który kontroluje i monitoruje parametry spawania. Wdrożenie automatyzacji tego procesu pomogła poprawić jakość jak również zapewnić wysokoą wydajność procesu.

 

Proces spawania orbitalnego wymienników przebiega w następujący sposób:

 

• Znalezienie pozycji rury

• Pomiar lokalnej powierzchni arkusza probówki

• Spawanie TIG lub laserow

Slide 1 Heading
Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor
Click Here

SYSTEM AUTOMATYCZNEJ WYMIANY ELEKTRODY [AEC]

Zautomatyzowany system wymiany elektrody w łatwy sposób umożliwia w bezinwazyjny sposób na usunięcie zużytej elektrody, nałożenie nowej, a także dzięki zastosowanemu systemowi wizyjnemu sprawdzić poprawność jej umieszczenia.

Dzięki automatyzacji procesu wymiany elektrody możemy bez zbędnych przeszkód kontynuować proces spawania, jak również mieć pewność, że zamontowana elektroda jest w prawidłowy sposób umieszczona w uchwycie spawalniczym.

Slide 1 Heading
Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor
Click Here
Slide 1 Heading
Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor
Click Here

ROZWIĄZANIA

 • Wszystkie operacje wykonywane są na jednej platformie napędzanej 6-osiowym robotem przemysłowym
 • W pełni zautomatyzowana i wygodne gniazdo produkcyjne
 • Automatyczne przełączanie narzędzi
 • Dokładny system odnajdywania ścieżek, który kontroluje i monitoruje parametry spawania

PRZYKŁADY WDROŻEŃ

LINIA "MULK"

Zaprojektowana i zbudowana przez RMA Sp. z o.o. zrobotyzowana linia do produkcji pakietów wymienników ciepła, jest doskonałym przykładem w pełni zautomatyzowanego środowiska technologii, robotów i innych systemów z zakresu automatyzacji.

Synergia procesów przekłada się na produkcję gotowego i w pełni funkcjonalnego produktu, jakim jest pakiet wymiennika ciepła, składającego się z czterech sit z otworami i rur (w zależności od typu w ilości 40-100 szt.).

 

Idea linii zakładała wydzielenie trzech sekcji:

 • – Sekcję formowania i mycia rur
 • – Sekcję montażu pakietu i jego obróbki
 • – Sekcję spawania pakietu
Slide 1 Heading
Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor
Click Here

Linia obsługiwana jest przez 5 robotów przemysłowych firmy KUKA. Wśród nich znajduje się Robot Master obsługujący wszystkie gniazda produkcyjne. Robot został umieszczony na jednostce liniowej KUKA o długości 10 metrów a jego głównym zadaniem jest przenoszenie pakietów wymienników ciepła do kolejnych stanowisk. Sam transport odbywać się musi w niezwykle precyzyjny i powtarzalny sposób. Rozwiązaniem dla procesu okazał się  Robot przemysłowy  KUKA KR 500 o udźwigu 500 kg (jest to jeden z niewielu zainstalowanych robotów tego typu w Polsce w przemyśle GI – General Industry).

 

 

Całemu procesowi towarzyszy szereg różnych działań pobocznych mających na celu zapewnienie wysokiej jakości produktu końcowego.

Wśród procesów wymienić można:

 

 • Automatyczne przezbrajanie linii, pozwalające na produkcję całego typoszeregu produktów z wykorzystaniem jednej linii produkcyjnej. Automatyzacja tego procesu pozwala na płynne przejścia w produkcji i wyeliminowaniem niepotrzebnych przestojów. Operator wprowadza zlecenie produkcyjne z panelu HMI które realizowane jest następnie bez jego udziału niezależnie od produkowanego typu produktu.

 

 • Zastosowanie systemów wizyjnych Cognex 7200 do kontroli procesów, odnajdywania położenia komponentów oraz wyznaczania trajektorii spawania.

 

 • Automatyczna wymiana narzędzi robotów m.in. zmiana chwytaka do przenoszenia na palnik spawalniczy czy zmiana narzędzia rozpęczającego na skrawające pozwala robotom na zwiększenie ich funkcjonalności a co za tym idzie podjęcia większej ilości zadań w procesie. Efektem takiego rozwiązania są oszczędności związane z redukcją ilości robotów i maszyn wykorzystywanych do produkcji.

 

 • Rozpęczanie rur  realizowane jest pod wpływem dużego ciśnienia oleju hydraulicznego dzięki czemu w prosty sposób można powiększyć średnicę rury tak aby w odpowiednio przylegała ścianką do otworu w sicie (jest to proces konieczny dla zapewnienie stabilnego spawania orbitalnego).

 

Precyzyjne narzędzie skrawające pozwala na precyzyjny pomiar geometrii wystawania rur względem sita, a następnie skrawanie rur z dokładnością do 0.1 mm. Wysoka jakość pozwala uzyskać pełną stabilność i powtarzalność późniejszego procesu jakim jest spawanie rur do sit.

 

 • Spawanie orbitalne rur jako ostatni proces obróbki pakietów wymienników ciepła zapewnia nie tylko wysoką jakość spoiny, ale również zapewnia efektywność procesu, przy skróceniu czasu produkcji. Całość przekłada się na ekonomię i powtarzalność procesu.

 

Integracja całości systemu pozwala operatorowi w efektywny sposób wykorzystać potencjał linii,
jak również w czasie rzeczywistym reagować na wszelkie zmiany. Przejrzysta i nowoczesna forma zarządzania procesem jest podstawą zarządzania procesem w nowoczesnych przedsiębiorstwach

KONTAKT

Łukasz Stepaniak

Region Polska

Północ i wschód

Jarosław Szymczak

Region Polska

Centrum i zachód

Piotr Kos

Region Polska

Południe i wschód