Struktura RMA

Największym kapitałem RMA są jego pracownicy i ich współpraca. Żaden z projektów nie miałby szans na powodzenie bez wysoce zaanagażowanego zespołu specjalistów. Mając to na uwadze wciąż staramy się inwestować i podnosić kwalifikację pracowników w każdy możliwy sposób.

Automatycy
Inżynierowie procesu
Pracownicy administracji
Monterzy automatyki
Inżynierowie rozwoju technologii
Pracownicy produkcji
Pracownicy działu jakości
Monterzy konstrukcji
Konstruktorzy
Monterzy mechaniki
Mechatronicy
Spawacze
Robotycy
Dział zakupów

Business Unity / Jednostki biznesowe

RMA posiada 3 kluczowe jednostki biznesowe, każdy odpowiada za inną gamę produktów, rozwiązań:

General & Welding Applications

Business Unit General & Welding Applications to część firmy odpowiedzialna za kompleksową realizację projektówpod indywidualne potrzeby klienta. Głównym zasobem działu jest kapitał ludzki oraz doświadczenie zdobyte dzięki wielu zakończonym projektom.

Laser Technology

Business Unit – Laser Technology jest jednostką RMA współpracującą aktywnie z wieloma Klientami, oferując na rynku krajowym i zagranicznym gotowe produkty (urządzenia i platformy), które koncentrują się na technologii spawania laserowego oraz laserowej obróbce materiałów. Genezą wyodrębnienia jednostki jest wieloletnie doświadczenie RMA jak również zauważalny trend na rynku skupiający się na technologiach laserowych w przemyśle.

Cobots / Roboty współpracujące

Dotychczasowa praktyka pokazała, że jest wiele obszarów do prostej automatyzacji procesów produkcyjnych, w których stosowanie klasycznych robotów przemysłowych było zbyt złożone dla niektórych odbiorców lub istniało ryzyko konieczności relatywnie częstych zmian, co komplikowało podjęcie decyzji o zastosowaniu robota. Business Unit Cobots jest jednostką działającą w RMA odpowiedzialną za dystrybucję i wdrożenie robotów współpracujących wprost do przedsiębiorstw.

Research & Development

Nasze rozwiązania nie są tylko narzędziami do realizacji potrzeb naszych klientów, ale przede wszystkim wiedzą, która pozwoli zrozumieć klientom jak będzie wyglądał realizowany przez nich proces wraz z parametrami mającymi na jego realizację wpływ, jeszcze w momencie projektowania. Tego typu możliwości przekładają się na skrócenie czasu dostawy wybranego rozwiązania. RMA oferuje Państwu produkcję części w przypadku, gdy wolumeny są zbyt małe, aby zainwestować w automatyzowane rozwiązanie lub gdy zaistnieje potrzeba zbudowania części dla prototypów.