Logo RMA Gdynia #LaserWelding

RMA jest wiodącym dostawcą kompleksowych rozwiązań z zakresu automatyzacji spawania i obróbki laserowej (spawanie, cięcie 3D, strukturyzacja, ablacja). Oferujemy rozwiązania szyte na miarę, a także gotowe maszyny i stanowiska produkcyjne.

Własne Centrum Technologii Laserowych wykonuje testy zaawansowanych aplikacji w celu optymalizacji technologii i weryfikacji wstępnych założeń projektowych.

Misja i działalność RMA

Misją Firmy jest innowacyjny i dynamiczny rozwój w obszarze automatyzacji spawania oraz procesów laserowej obróbki materiału

Rezultatem działań rozwojowych RMA powinien być trwały, zrównoważony wzrost wartości generowanej dla naszych Klientów, przy jednoczesnym ciągłym budowaniu potencjału merytorycznego naszych Pracowników.

Nasze główne cele jakościowe:

  • terminowe dostarczanie rozwiązań i usług, które w pełni spełniają oczekiwania naszych Klientów,
  • zapewnienie pełnej zgodności naszych produktów i usług z wymaganiami Odbiorców oraz obowiązujących przepisów i norm,
  • stały wzrost zaufania i zadowolenia naszych Klientów przekładający się na długotrwałe relacje biznesowe,

Powyższe cele jakościowe
realizujemy m.in. poprzez:

  • utrzymywanie, okresową weryfikację i ciągłe doskonalenie systemu zarządzania jakością zgodnego z wymaganiami PN-EN ISO 9001:2015,
  • stosowanie podejścia procesowego oraz odpowiedzialne zarządzanie ryzykiem w każdym istotnym obszarze funkcjonowania Firmy,
  • stała identyfikacja i monitorowanie potrzeb naszych Klientów oraz analiza ich zadowolenia na każdym etapie cyklu życia produktu,
  • ciągłe samodoskonalenie oraz zwiększanie kompetencji naszych Pracowników,
  • okresową kwalifikację dostawców oraz monitorowanie rozwiązań oferowanych na rynku,
  • wysoki poziom innowacyjności oraz nieustanny rozwój technologiczny pozwalający sprostać nam rosnącym oczekiwaniom rynkowym.