RMA od wielu lat jest wiodącym dostawcą kompleksowych rozwiązań w zakresie procesów laserowych i automatyzacji

Misja i działaność RMA

RMA jest zespołem inżynierskim specjalizującym się w projektowaniu, doborze, montażu oraz dostawie kompleksowych rozwiązań z obszaru automatyzacji spawania oraz procesów laserowych.

W naszej ofercie można znaleźć przede wszystkim stanowiska produkcyjne oparte na technologii laserowej realizowanej w procesach spawania, cięcia, czyszczenia oraz strukturyzacji. Komplementarnym obszarem naszej działalności są usługi spawania i cięcia laserowego 3D, a także audyty techniczne, modernizacja oraz przeglądy stanowisk i maszyn.

Misją Firmy jest innowacyjny i dynamiczny rozwój w obszarze automatyzacji spawania oraz procesów laserowej obróbki materiału

Rezultatem działań rozwojowych RMA powinien być trwały, zrównoważony wzrost wartości generowanej dla naszych Klientów, przy jednoczesnym ciągłym budowaniu potencjału merytorycznego naszych Pracowników.

Nasze główne cele jakościowe:

  • terminowe dostarczanie rozwiązań i usług, które w pełni spełniają oczekiwania naszych Klientów,
  • zapewnienie pełnej zgodności naszych produktów i usług z wymaganiami Odbiorców oraz obowiązujących przepisów i norm,
  • stały wzrost zaufania i zadowolenia naszych Klientów przekładający się na długotrwałe relacje biznesowe,

SZKOLENIA

ANALIZA POTRZEB

REALIZACJA

PROTOTYPY

WYDAJNOŚĆ

KLIENT

ZALETY

TESTY ROZWOJOWE

GWARANCJA

BADANIA

TECHNOLOGIA

Powyższe cele jakościowe realizujemy m.in. poprzez:

  • utrzymywanie, okresową weryfikację i ciągłe doskonalenie systemu zarządzania jakością zgodnego z wymaganiami PN-EN ISO 9001:2015,
  • stosowanie podejścia procesowego oraz odpowiedzialne zarządzanie ryzykiem w każdym istotnym obszarze funkcjonowania Firmy,
  • stała identyfikacja i monitorowanie potrzeb naszych Klientów oraz analiza ich zadowolenia na każdym etapie cyklu życia produktu,
  • ciągłe samodoskonalenie oraz zwiększanie kompetencji naszych Pracowników,
  • okresową kwalifikację dostawców oraz monitorowanie rozwiązań oferowanych na rynku,
  • wysoki poziom innowacyjności oraz nieustanny rozwój technologiczny pozwalający sprostać nam rosnącym oczekiwaniom rynkowym.