POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIE

DEFINICJE

 

 1. Administrator lub My – AIC S.A. ul. Rdestowa 41, 81-577 Gdynia, która jest administratorem danych osobowych przetwarzanych za pośrednictwem niniejszej Witryny.
 2. Strona internetowa/Witryna/Serwis – strona internetowa dostępna pod adresem https://www.myrma.eu/
 3. Użytkownik – każda osoba korzystająca z Witryny
 4. Dane osobowe – wszystkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej za pośrednictwem jednego lub więcej konkretnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby, w tym numer IP urządzenia, dane lokalizacji, identyfikator online i informacje gromadzone za pomocą plików cookie i innych podobnych technologii.
 5. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. W sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz w sprawie swobodnego przepływu takich danych i uchylenia dyrektywy 95/46 / WE.
 

KWESTIE WSTĘPNE

 

 1. Polityka prywatności i plików cookie dotyczy szczegółów związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych za pośrednictwem niniejszej Witryny oraz tego jak korzystamy z plików cookie i innych technologii w ramach niniejszej Strony internetowej.
 2. Dbamy o Państwa prywatność. W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych oraz wykorzystaniem przez nas plików cookie lub podobnych technologii prosimy o kontakt z Administratorem również na adres e-mail: GDPR@myaic.com.
 

CELE I PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA

 

 1. Formularz kontaktowy: Dane osobowe Użytkowników korzystających z formularza kontaktowego zamieszczonego na Stronie internetowej oznaczone symbolem gwiazdki przetwarzamy w celu identyfikacji nadawcy, kontaktu i obsługi Państwa zapytania/zgłoszenia złożonego przy wykorzystaniu formularza kontaktowego. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych jest zależna od treści wiadomości przesłanej za pomocą formularza kontaktowego. Najczęściej taką podstawą prawną będzie nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na ciągłości komunikacji i udzieleniu Państwu odpowiedzi na pytanie dotyczące naszej działalności gospodarczej lub nawiązaniu współpracy z Państwem bądź kontrahentem, z którym są Państwo związani. Powyższy interes oceniliśmy jako nadrzędny względem Państwa praw i wolności z uwagi na ograniczony zakres danych, dobrowolność ich przesłania oraz fakt, że przetwarzanie odbywa się na Państwa życzenie i w Państwa interesie. Może się zdarzyć tak, że niektóre wiadomości będziemy musieli przechowywać w celu ewentualnego dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – wówczas przetwarzanie nastąpi w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), który oceniliśmy jako nadrzędny względem Państwa praw i wolności w związku z bardzo ograniczonym katalogiem przetwarzanych danych oraz wagą naszego interesu.  Jeśli chcieliby Państwo uzyskać większą ilość informacji na temat testu równowagi prosimy o kontakt na podane powyżej dane kontaktowe.

Możemy być również zobowiązani do przetwarzania danych osobowych w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na nas w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), w tym w celu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

Dane nieoznaczone symbolem gwiazdki, a mianowicie numer telefonu są przetwarzane w oparciu o zgodę Użytkownika wyrażoną poprzez wpisanie swojego numeru telefonu oraz kliknięcie przycisku „WYŚLIJ”.

 1. Czat: Na naszej Stronie internetowej może być również dostępna usługa czatu umożliwiająca bieżący kontakt Użytkowników z nami oraz zadawanie pytań. Usługa ta jest dostarczana przez Facebook Ireland Ltd. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych jest zależna od treści korespondencji wymienionej za pośrednictwem usługi czatu.  Najczęściej taką podstawą prawną będzie nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na ciągłości komunikacji i udzieleniu Państwu odpowiedzi na pytanie dotyczące naszej działalności gospodarczej lub nawiązaniu współpracy z Państwem bądź kontrahentem, z którym są Państwo związani. Powyższy interes oceniliśmy jako nadrzędny względem Państwa praw i wolności z uwagi na ograniczony zakres danych, dobrowolność ich przesłania oraz fakt, że przetwarzanie odbywa się na Państwa życzenie i w Państwa interesie. Może się zdarzyć tak, że niektóre wiadomości będziemy musieli przechowywać w celu ewentualnego dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – wówczas przetwarzanie nastąpi w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), który oceniliśmy jako nadrzędny względem Państwa praw i wolności w związku z bardzo ograniczonym katalogiem przetwarzanych danych oraz wagą naszego interesu.  Jeśli chcieliby Państwo uzyskać większą ilość informacji na temat testu równowagi prosimy o kontakt na podane powyżej dane kontaktowe.

 

Sprzeciw: Z zastrzeżeniem mających zastosowanie przepisów, mogą Państwo w każdym momencie zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, które przetwarzamy w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes ze względu na Państwa szczególną sytuację wykorzystując podane powyżej dane kontaktowe.

 1. Newsletter: Jeśli Użytkownik zapisze się na Newsletter – dane osobowe Użytkownika przetwarzane są w celu obsługi wysyłki Newslettera zawierającego informacje promujące produkty i usługi z grupy AIC, w tym marki RMA, oraz informacje i aktualności branżowe. Dane przetwarzane są w oparciu o zgodę Użytkownika wyrażoną poprzez przekazanie swojego adresu e-mail w celu otrzymania naszego Newslettera.
 1. Dodatkowe formularze ofertowe: Zdarza się, że na naszej Stronie internetowej pojawiają się szczegółowe formularze dedykowane konkretnym rodzajom świadczonych przez nas usług za pośrednictwem których zbieramy dane osób zainteresowanych naszymi usługami i ich wyceną. W takich przypadkach dane przetwarzane są w oparciu o zgodę Użytkownika wyrażoną poprzez przekazanie swojego adresu e-mail w celu otrzymania szczegółowej oferty

Zgoda: W przypadku, gdy dane zbieramy w oparciu o zgodę, zgoda taka może być wycofana w każdym czasie poprzez kontakt z nami na podane powyżej dane kontaktowe. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 

 

ODBIORCY DANYCH

 

Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane podmiotom, które świadczą na naszą rzecz usługi, np. podmiotom organizującym wysyłkę dodatkowych formularzy ofertowych, dostarczających narzędzie czatu. Dodatkowo dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane spółkom z grupy AIC w celu jak najlepszej obsługi zapytania kierowanego za pośrednictwem formularza kontaktowego.

 

OKRES RETENCJI

 

Państwa dane przechowujemy przez okres niezbędny do obsługi zapytania/zgłoszenia przesłanego przy wykorzystaniu formularza kontaktowego/czatu i ewentualnie kontynuowania korespondencji. W przypadku zapisu na Newsletter – dane będą przetwarzane zasadniczo do czasu wycofania zgody na wysyłkę Newsletterów. W przypadku skorzystania z dodatkowego formularza ofertowego – dane będą przechowywane do czasu zrealizowania wysyłki ofert/wycen oraz ewentualnie kontynuowania korespondencji. Ponadto, dane mogą być przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa. Okres ten może zostać w stosownych przypadkach przedłużony o okres przedawnienia roszczeń.

 

INFORMACJA O DOBROWOLNOŚCI/KONIECZNOŚCI PODANIA DANYCH I KONSEKWENCJACH ICH NIEPODANIA

 

W związku z korzystaniem z formularza kontaktowego – podanie danych osobowych oznaczonych symbolem gwiazdki jest dobrowolne, ale konieczne w celu świadczenia usługi udostępnienia i obsługi formularza kontaktowego. Niepodanie takich danych osobowych skutkuje niemożnością skorzystania z usługi formularza kontaktowego. Podanie danych nieoznaczonych symbolem gwiazdki jest dobrowolne, a ich niepodanie może skutkować np. ograniczeniem formy kontaktu do podanego przez Użytkownika adresu e-mail.

W związku z korzystaniem z Newslettera – podanie wskazanych danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu otrzymania Newslettera.

W związku z korzystaniem z dodatkowego formularza ofertowego – podanie wskazanych danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu otrzymania spersonalizowanej oferty/wyceny.

W związku z korzystaniem z narzędzia czatu – podanie wskazanych danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu skorzystania z powyższej usługi.

 

POUFNOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

 

Administrator zapewnia Użytkownikom poufność wszystkich przekazanych im danych osobowych. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych, odpowiednie dla zagrożeń i kategorii danych podlegających ochronie. Administrator nie zapewnia dostępu do danych udostępnianych przez Użytkowników osobom trzecim, z wyjątkami określonymi w niniejszej Polityce prywatności. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem osób nieupoważnionych. 

 

 

PLIKI COOKIE ORAZ INNE TECHNOLOGIE

 

 1. Administrator chciałby wykorzystywać pliki cookie, czyli małe informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu użytkownika.
 2. Prawie każda witryna internetowa wykorzystuje technologię plików cookie. Są to niewielkie pliki, w których zapisano ustawienia internetowe. Pobierane są za pośrednictwem przeglądarki internetowej, podczas pierwszego wejścia na stronę. Przy następnej wizycie z tego samego urządzenia przeglądarka może sprawdzić, czy na urządzeniu zapisany jest odpowiedni plik cookie (tzn. plik zawierający nazwę witryny) i przesłać zawarte w nim dane z powrotem do witryny. Umożliwia to witrynie rozpoznanie, że dany użytkownik odwiedził ją w przeszłości, a w niektórych przypadkach pozwala jej na dopasowanie wyświetlanej treści. Więcej informacji o plikach cookie można znaleźć na stronie www.allaboutcookies.org.
 3. Jeśli wyrażą Państwo zgodę, klikając „TAK” na banerze plików cookie lub dostosowując preferencje dotyczące plików cookie za pomocą suwaków, które znajdują się po kliknięciu przycisku „ZARZĄDZAM PLIKAMI COOKIE”, możemy używać następujących rodzajów plików cookie:

   Cookie statystyczne/analityczne:

 

 1. a) _ga, _gid_
 

Cel wykorzystywania plików i ich funkcje: te pliki cookie służą do zbierania informacji o tym, jak odwiedzający korzystają z naszej Witryny i jak ona działa. Na przykład te pliki cookie śledzą, które strony są najczęściej odwiedzane i z jakich lokalizacji pochodzą nasi goście. Wykorzystujemy te informacje do tworzenia raportów, ulepszania naszej Witryny oraz optymalizacji działań strategicznych grupy AIC w przestrzeni wirtualnej, w tym treści reklamowych. Pliki cookie zbierają przede wszystkim informacje o liczbie osób odwiedzających witrynę, o tym skąd odwiedzający przeszli na witrynę i informacje o stronach, które wcześniej odwiedzili oraz zbierania danych statystycznych w temacie poruszanie się użytkowników po Stronie internetowej. Zgodnie z deklaracją Google LLC z siedzibą w USA – pliki cookie zbierają informacje w sposób, który nie identyfikuje bezpośrednio nikogo. Raporty działań użytkowników na różnych urządzeniach zawierają tylko dane zbiorcze, a nie dane poszczególnych użytkowników.

Retencja: _ga – okres przechowywania na urządzeniu użytkownika – 2 lata /_gid_ okres przechowywania na urządzeniu użytkownika – 1 dzień

Odbiorcy: Do informacji uzyskiwanych za pośrednictwem plików cookie ma dostęp spółka Google LLC z siedzibą w USA – dostawca komentowanych narzędzi, oraz może się zdarzyć tak, że dostęp do informacji zebranych za pośrednictwem komentowanych plików cookie mają spółki z grupy AIC, zaangażowane w realizację celów opisanych powyżej.

 

Więcej informacji o Google Analytics, w tym o rodzajach zbieranych informacji można znaleźć na stronach: https://support.google.com/analytics/answer/6004245 oraz  https://support.google.com/analytics/answer/6318039?hl=pl

 

 1. b) _gat

              

Cel wykorzystywania pliku i jego funkcje: Ten plik cookie nie przechowuje żadnych informacji o użytkowniku, służy jedynie do ograniczenia liczby żądań, które należy wysłać do doubleclick.net.

Retencja: okres przechowywania na urządzeniu użytkownika – 1 dzień

Odbiorcy: Do informacji uzyskiwanych za pośrednictwem pliku ma dostęp spółka Google LLC z siedzibą w USA – dostawca komentowanego narzędzia

 

            Pliki dotyczące interfejsu Strony internetowej:

              

 1. a) pll_language

Cel wykorzystywania pliku i jego funkcje: Ten plik wykorzystywany jest do wyboru preferowanej wersji językowej Strony internetowej (na podstawie języka przeglądarki) i zastosowania tego języka w widoku Witryny.

Retencja: okres przechowywania na urządzeniu użytkownika – 1 rok

            Odbiorcy: informacje uzyskiwane za pośrednictwem komentowanej technologii nie są       przekazywane do żadnych zewnętrznych odbiorców.

 

Cookie o charakterze marketingowym wspierające działania podmiotów trzecich:

 

 1. a) _fbp, fr, tr

Cel wykorzystywania plików i ich funkcje: Pliki wykorzystywane przez platformę Facebook do doboru odpowiednich treści reklamowych (firm trzecich) – żadne treści nie są udostępniane przez stronę tym firmą, a jedynie Facebookowi

Retencja: _fbp, fr – okres przechowywania na urządzeniu użytkownika – 3 miesiące / tr – plik sesyjny

Odbiorcy: Do informacji uzyskiwanych za pośrednictwem plików cookie ma dostęp spółka Facebook  Ireland  Ltd z siedzibą w Irlandii lub jej podwykonawcy/spółki córki mające siedzibę na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

 

Cookie/inne technologie o charakterze marketingowym wspierające nasze działania:

 

 1. a) ads/ga-audiences

Cel wykorzystywania pliku i jego funkcje: Używany przez Google AdWords do ponownego angażowania użytkowników, którzy na podstawie wyników analizy zachowania na Stronie internetowej są skłonni stać się klientami Administratora

Retencja: plik sesyjny (na podstawie pixela)

Odbiorcy: Do informacji uzyskiwanych za pośrednictwem pliku ma dostęp spółka Google LLC z siedzibą w USA – dostawca komentowanego narzędzia

 

 1. b) Pagead/1p-user-list/#

Cel wykorzystywania pliku i jego funkcje: Śledzi, czy użytkownik wykazuje zainteresowanie określonymi produktami lub zdarzeniami w wielu witrynach internetowych, i wykrywa, w jaki sposób użytkownik nawiguje między witrynami. Wykorzystywany w celach marketingowych.

Retencja: plik sesyjny (na podstawie pixela)

Odbiorcy: Do informacji uzyskiwanych za pośrednictwem pliku ma dostęp spółka Google LLC z siedzibą w USA – dostawca komentowanego narzędzia

 

 1. c) Test_cookie

Cel wykorzystywania pliku i jego funkcje: Wykorzystywany do testowania, czy przeglądarka użytkownika wspiera technologię cookies
Retencja: okres przechowywania na urządzeniu użytkownika – 1 dzień

Odbiorcy: Do informacji uzyskiwanych za pośrednictwem pliku ma dostęp spółka Google LLC z siedzibą w USA – dostawca komentowanego narzędzia

 

 1. d) Facebook Pixel

Cel wykorzystywania technologii i jej funkcje: Wykorzystujemy tę technologię do monitorowania aktywności użytkowników na naszej Witrynie oraz optymalizacji naszych działań marketingowych

Odbiorcy: Do informacji uzyskiwanych za pośrednictwem ww. technologii ma dostęp spółka Facebook Ireland Ltd z siedzibą w Irlandii dostarczająca ww. narzędzie.

 1. Zgodę można wycofać w każdym czasie poprzez zmianę ustawień za pomocą suwaków, które znajdują się po kliknięciu przycisku „ZARZĄDZAM PLIKAMI COOKIE”. Nie będzie miało to jednak wpływu na wykorzystywanie plików cookie i podobnych technologii przed wycofaniem zgody.

Dodatkowo, Użytkownik może zmienić sposób korzystania z plików cookies za pomocą przeglądarki. W tym celu należy zmienić ustawienia przeglądarki.

Większość przeglądarek oferuje możliwość akceptowania lub odrzucania wszystkich plików cookie, akceptowania tylko niektórych rodzajów albo informowania użytkownika za każdym razem, gdy witryna internetowa próbuje je zapisać. Użytkownik może również z łatwością usuwać pliki cookie, które zostały już zapisane na urządzeniu przez przeglądarkę.

Proces kontroli i usuwania plików cookie różni się w zależności od używanej przeglądarki. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać, korzystając z funkcji Pomoc w wykorzystywanej przeglądarce lub odwiedzając stronę internetową: http://www.aboutcookies.org.

Rezygnacja lub usunięcie wszystkich plików cookie może mieć wpływ na wygodę korzystania z naszej Strony Internetowej.

 

 

PAŃSTWA PRAWA

 

W zakresie oraz w przypadkach przewidzianych w mających zastosowanie przepisach prawa, przysługuje Państwu, poza prawem do zgłoszenia sprzeciwu oraz wycofania zgody, także prawo dostępu do treści danych, otrzymania ich kopii, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także żądania przeniesienia danych w odniesieniu do danych przetwarzanych w oparciu o zgodę lub umowę. Aby skorzystać z wyżej wymienionych praw można skontaktować się z nami wykorzystując podane powyżej dane kontaktowe. Prosimy wówczas o poinformowanie nas, z którego prawa i w jakim zakresie chcą Państwo skorzystać. Ponadto, mają Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa). 

 

 

LINKI DO INNYCH STRON INTERNETOWYCH/PORTALI SPOŁECZNOŚCIOWYCH

 

Strona Internetowa może zawierać linki do innych stron internetowych, które znajdują się poza naszą kontrolą i nie są objęte niniejszą Polityką Prywatności. W przypadku uzyskania dostępu do innych stron internetowych za pomocą udostępnionych linków, operatorzy tych stron mogą zbierać od Państwa informacje, które będą przez nich wykorzystywane zgodnie z ich polityką prywatności, dostępną na stronach internetowych ich operatorów. Użytkownik powinien zawsze dokładnie zapoznać się z polityką prywatności każdej strony internetowej lub sieci społecznościowej, którą odwiedza lub wykorzystuje do dzielenia się informacjami, aby zrozumieć praktyki operatora strony w zakresie prawa do ochrony danych osobowych oraz prawa do prywatności.

 

 

NASZE PROFILE NA PORTALACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH

 

W sytuacji, gdy prowadzimy nasze profile na portalach społecznościowych takich jak Facebook, Instagram, Youtube, Xing zastosowanie do przetwarzania Państwa danych znajdzie niniejsza Polityka Prywatności. W związku z prowadzeniem profili na portalach społecznościowych przetwarzamy Państwa dane przede wszystkim w celu prowadzenia takich profili, a zatem weryfikacji Państwa komentarzy oraz reakcji na zamieszczone przez nas materiały, a także odpowiedzi na Państwa wiadomości oraz ewentualne kontynuowanie korespondencji. Podstawą przetwarzania danych jest więc nasz prawnie uzasadniony interes polegający na prowadzeniu profilu na konkretnym portalu społecznościowym. Interes ten oceniliśmy jako nadrzędny względem Państwa praw i wolności biorąc pod uwagę całkowicie dobrowolny oraz transparentny charakter przetwarzania danych, jak również fakt, że często przetwarzanie odbywa się w Państwa interesie. Dane udostępniane są dostawcom narzędzi umożliwiających prowadzenie portali społecznościowych. Dodatkowo dane opublikowane na głównej stronie naszych profili (a zatem nie w wiadomościach prywatnych) są publicznie dostępne z uwagi na publiczny charakter naszych profili na portalach społecznościowych. Dane przetwarzane będą co do zasady tak długo jak długo będziemy prowadzić profil na danym portalu społecznościowym. 

 

 

ZMIANY NINIEJSZEJ POLITYKI PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIE

 

Zastrzegamy sobie prawo do okresowej weryfikacji niniejszej Polityki Prywatności. Może się tak zdarzyć w szczególności w sytuacji zmiany sposobu, w jaki przetwarzamy Państwa dane osobowe lub w związku ze zmianami w przepisach prawa.  Wszelkie zmiany Polityki Prywatności będą opublikowane na naszej stronie internetowej. Zachęcamy do monitorowania aktualizacji naszej Polityki Prywatności.